Οι βιομηχανικοί χώροι έχουν υψηλές απαιτήσεις υπηρεσιών ψύξης κλιματισμού. Στην Frigo Energy Hellass αναπτύσσουμε εξατομικευμένες λύσεις με βάση το προφίλ και το αντικείμενο της κάθε εταιρείας. Εξετάζουμε τις ανάγκες, τις απαιτήσεις, την τοποθεσία και τις ιδιαιτερότητές του κτιρίου και παρέχουμε λύσεις βιομηχανικής ψύξης κατάλληλες για τις ανάγκες σας.

Η εταιρεία μας καλύπτει όλο το φάσμα συστημάτων επαγγελματικής ψύξης-κλιματισμού που μπορεί να χρειαστεί ένας βιομηχανικός χώρος.

Καλύπτουμε όλο το φάσμα αναγκών ψύξης κλιματισμού από μικρές γεωργικές μονάδες έως κτίρια βιομηχανικής παραγωγής.

  • Οινοποιεία
  • Βιομηχανική παραγωγή
  • Γεωργία
  • Φαρμακοβιομηχανίες
  • Μηχανογραφικά Κέντρα
  • Επεξεργασία και αποθήκευση τροφίμων