Στον εξοπλισμό των ψυκτικών θαλάμων, περιλαμβάνεται και ηλεκτρολογικός πίνακας, ο οποίος είναι κατασκευασμένος και δοκιμασμένος βάση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ-61439-1 & 2 που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χαμηλής Τάσης και την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/68 (CE) που αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Το κιβώτιο του ηλεκτρολογικού πίνακα κατασκευάζεται από DKP χαλυβδοέλασμα 2mm με τις κατάλληλες εσωτερικές ενισχύσεις και από είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή με δείκτη προστασίας IP55.

Ένας ηλεκτρολογικός πίνακας περιέχει :

• Γενική ασφάλεια
• Επιτηρητή τάσεων
• Θερμομαγνητικά προστασίας κινητήρων
• Κυρίως και βοηθητικά ρελέ
• Ενδεικτικά για έλεγχο βλάβης και λειτουργίας
• Διακόπτη 0-1
• Ηλεκτρονικό πλήρως προγραμματιζόμενο ελεγκτή για το κύκλο ψύξης ενός θαλάμου
Όλα τα υλικά είναι κατάλληλης ισχύος ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία ενός ψυκτικού θαλάμου.
Οι λειτουργίες και κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα, διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών θαλάμων και ψυκτικών μηχανημάτων.