Η Εταιρεία

Η AKclima, με έδρα την Θεσσαλονίκη, είναι μια σύγχρονη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και τον κλιματισμό, παρέχοντας διευρυμένες υπηρεσίες βιομηχανικού ενδιαφέροντος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίησή του πελάτη. Για τον λόγο αυτό, αντιμετωπίζουμε κάθε έργο που μας ανατίθεται, σαν μια καινούρια πρόκληση να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και τις προσδοκίες σας. Διεξάγουμε τις απαραίτητες αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, σχεδιάζουμε την ιδανική λύση, που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαιτερότητες κάθε εφαρμογής -σύμφωνα πάντα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας- και παραδίδουμε στον προκαθορισμένο χρόνο που δεσμευτήκαμε. Διασφαλίζουμε την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού, ξεκινώντας από την εγκατάσταση, την οποία αναλαμβάνουν εξειδικευμένα συνεργεία, και δεν σταματάμε εκεί. Η AKclima, θέλοντας να εξασφαλίσει την διαχρονικότητα των έργων της, αναλαμβάνει την σχεδίαση και εκπόνηση προγράμματος επίβλεψης, σε επαγγελματικούς χώρους, όπου η σωστή ψύξη και συντήρηση των προϊόντων θεωρείται ζωτικής σημασίας.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από τη φιλοσοφία της εταιρείας μας, η οποία επιτάσσει την συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων μας, την συνεργασία μόνο με τους καλύτερους προμηθευτές της αγοράς, την αυστηρή συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την διαρκή ενημέρωση για πρωτοποριακές τεχνοτροπίες και λύσεις, ενεργειακά οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον.