Συστήματα Καταγραφής – Εποπτείας & Ελέγχου

Γενική Περιγραφή

Τα συστήματα που τοποθετούμε είναι μία μονάδα συλλογής και καταγραφής δεδομένων με την επιπλέον δυνατότητα εποπτείας του συστήματος, η οποία καλύπτει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN12830 για τον έλεγχο και καταγραφή θερμοκρασίας σε χώρους φύλαξης τροφίμων (H.A.C.C.P.).

Εφαρμογές

Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για εγκαταστάσεις που καλύπτουν μέχρι και εκατό σημεία συλλογής δεδομένων. Τυπικές εγκαταστάσεις αποτελούν τα supermarket, οι αποθήκες διαχείρισης, φύλαξης και διανομής τροφίμων.


Περιβάλλον εργασίας

Είναι ένας WEB server βασιζόμενος πάνω στο λειτουργικό σύστημα LINUX, στον οποίο η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ενός τυπικού φυλλομετρητή (Browser) όπως ο Microsoft Internet Explorer® ή ο Mozilla Firefox® χωρίς την ανάγκη ειδικού λογισμικού.


Διασυνδέσεις

Έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με έναν τοπικό υπολογιστή μέσω της θύρας USB ή με δίκτυο υπολογιστών μέσω της θύρας RJ45. Με την χρήση σταθερής διεύθυνσης δικτύου (ΙΡ) δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην μονάδα μέσω Ιντερνέτ. Επιπλέον, απομακρυσμένη σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί μέσω μόντεμ RS232 (dial up). Η μονάδα μπορεί επίσης να λειτουργήσει και αυτόνομα με τη χρήση του ενσωματωμένου πληκτρολογίου και οθόνης LCD.


Δυνατότητες συστήματος

Οι δυνατότητες του συστήματος καλύπτουν τη διαχείριση και αποστολή συναγερμών, προβολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δημιουργία γραφημάτων, εξαγωγή δεδομένων σε Excel, αποστολή εντολών στους ελεγκτές καθώς και πρόσβαση στις παραμέτρους τους, με τη δυνατότητα αλλαγών τους σε σχέση με τις ανάγκες του συστήματος.

Η αποστολή συναγερμών επιτυγχάνεται μέσω μηνυμάτων Fax, e-mail, SMS, ή σε κέντρα συναγερμών μέσω της ενεργοποίησης των ενσωματωμένων ρελέ. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να διαμορφωθεί μέσω παραμέτρων, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες και ιδιομορφίες κάθε πελάτη.

Όπως διαφορετικές χρονοκαθυστερήσεις / συναγερμοί ανά όργανο και συμβάν. Διαφορετικοί παραλήπτες ανά συναγερμό και συμβάν καθώς και τρόπο αποστολής.

Μία άλλη σημαντική λειτουργία είναι ο χρονοπρογραμματισμός (scheduler) μέσω της οποίας καθίσταται δυνατή η αποστολή εντολών πχ. αποψύξεις, βάσει πραγματικού χρόνου.


Ευκολία χρήσης και λειτουργικότητα

Η αξιοπιστία του λειτουργικού συστήματος Linux επιτρέπει στον χειριστή του XWEB500 την ομαλή και απροβλημάτιστη διαχείριση της εγκατάστασης. Η χρήση ενός οποιουδήποτε java-enabled browser προσφέρει ένα εύκολο και περιεκτικό περιβάλλον εργασίας, σε οποιονδήποτε Η/Υ ή και PDA της εταιρείας από οποιοδήποτε σημείο.

Με τη χρήση της λειτουργίας “Layout” μπορεί να απεικονιστεί η εγκατάσταση είτε με τη χρήση εικόνων είτε με τη χρήση σχεδίων, διευκολύνοντας τον επιτηρητή του συστήματος. Η χρήση της λειτουργίας RS485 network test, επιτρέπει τον έλεγχο της δικτυακής εγκατάστασης και τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων επικοινωνίας.

Απολυτά προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες, οι λύσεις συστημάτων ελέγχου της Frigo Energy Hellas, για εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού, θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης

Συστήματα ελέγχου και καταγραφής θερμοκρασιών ψυκτικών θαλάμων με δυνατότητα ηχητικής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης.

Στους ψυκτικούς θαλάμους, μπορεί να εγκατασταθεί μονάδα καταγραφής και εποπτείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ψυκτικού εξοπλισμού.

Η μονάδα καταγραφής και εποπτείας είναι ένας υπολογιστής βασισμένος στο λειτουργικό σύστημα Linux, με δυνατότητα καταγραφής και διαχείρισης δεδομένων από 100 ελεγκτές, εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν στην συντήρηση τροφίμων σύμφωνα με το EN 12830. Η προβολή και επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με την σύνδεση σε τοπικό υπολογιστή, δίκτυο υπολογιστών ή μέσω internet με την χρήση σταθερής διεύθυνσης IP ή από την ενσωματωμένη LCD οθόνη. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση λογισμικού και δεν υπάρχει όριο χρηστών για την ταυτόχρονη πρόσβαση στο σύστημα. Η πρόσβαση στην μονάδα γίνεται μέσω προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο όπως Internet Explorer®, ή Mozilla Firefox® με την προσθήκη του ελεύθερου λογισμικού Java. Μέσω του υπολογιστή δίνεται η δυνατότητα της παρακολούθησης των ελεγκτών σε πραγματικό χρόνο παραμετροποίησης και τροποποίησης των ελεγκτών γραφικής απεικόνισης των δεδομένων καταγραφής εξαγωγή των δεδομένων καταγραφής σε αρχείο excel απεικόνισης της κάτοψης της κτιριακής εγκατάστασης (πλάνο) αποστολής μαζικών εντολών στους ελεγκτές χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας των ελεγκτών ανάλυση λειτουργίας απόδοσης ψυκτικού κυκλώματος Διαχείριση πολλαπλών συναγερμών αποστέλλοντας στους καταχωρημένους παραλήπτες φαξ με την χρήση ενσωματωμένου αναλογικού μόντεμ e-mail, ή μηνύματα SMS με την χρήση εξωτερικού GSM μόντεμ Επιπλέον υπάρχει η επιλογή ενεργοποίησης ενσωματωμένου buzzer ενεργοποίησης 2 εξωτερικών ψηφιακών επαφών relay για σύνδεση με εξωτερικά συστήματα συναγερμού (π.χ. security, φάρος, σειρήνα κ.τ.λ.)