Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης

Ο ψυκτικός θάλαμος κατασκευάζεται με βιομηχανικά θερμομονωτικά πάνελς πολυουρεθάνης τύπου σάντουιτς με δυνατότητα αυξομείωσης των διαστάσεών του.
Τα ελασματόφυλλα αποτελούνται από γαλβανισμένη βαμμένη λαμαρίνα λευκού χρώματος με επικάλυψη προστατευτικού για τη μεταφορά φίλμ. Οι ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης κατασκευάζονται με panel πολυουρεθάνης πάχους από 80mm – 100mm σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση και βάση των διαστάσεων του διαθέσιμου χώρου.

Οι πόρτες των ψυκτικών θαλάμων είναι Ιταλικής ή Ελληνικής κατασκευής και έχουν εσωτερικά μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερικά πλαστικοποιημένα χαλυβδόφυλλα με επίστρωση από PVC. Οι πόρτες μπορεί να είναι ανοιγόμενες, συρόμενες ή περιστρεφόμενες τύπου Flip-Flap. Οι πόρτες μπορεί να είναι χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες με χρήση μπουτόν ή ασύρματου χειριστηρίου. Υπάρχει επίσης δυνατότητα να τοποθετηθεί αεροκουρτίνα ή κουρτίνα από PVC υλικό με ανοξείδωτο οδηγό για την αποφυγή απώλειας της ψύξης με το άνοιγμα της πόρτας.

Οι ψυκτικοί θάλαμοι συνδέονται με τον κατάλληλο ψυκτικό εξοπλισμό (αεροψυκτήρα, ψυκτικό μηχάνημα) και με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικός πίνακας) κατασκευασμένο με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και με υλικά γνωστών οίκων.

Ο Ψυκτικός εξοπλισμός προέρχεται από αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους όπως BITZER, L`UNITE, COPELAND, GUNTNER, KUBA,κα. Ο ψυκτικός θάλαμος παραδίδεται στον πελάτη σε πλήρη και άριστη λειτουργία. To πιστοποιούν οι πελάτες μας.

Ψυκτικός θάλαμος κατάψυξης

Ο ψυκτικός θάλαμος κατασκευάζεται με βιομηχανικά θερμομονωτικά πάνελς πολυουρεθάνης τύπου σάντουιτς με δυνατότητα αυξομείωσης των διαστάσεών του.
Τα ελασματόφυλλα αποτελούνται από γαλβανισμένη βαμμένη λαμαρίνα λευκού χρώματος με επικάλυψη προστατευτικού για τη μεταφορά φίλμ.
Οι ψυκτικοί θάλαμοι κατάψυξης κατασκευάζονται με panel πολυουρεθάνης πάχους από 100mm – 150mm σε οποιαδήποτε επιθυμητή διάσταση και βάση των διαστάσεων του διαθέσιμου χώρου.

Οι πόρτες των ψυκτικών θαλάμων είναι Ιταλικής ή Ελληνικής κατασκευής και έχουν εσωτερικά μόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερικά πλαστικοποιημένα χαλυβδόφυλλα με επίστρωση από PVC. Φέρουν αντίσταση για την αποφυγή πάγων. Οι πόρτες μπορεί να είναι ανοιγόμενες, συρόμενες ή περιστρεφόμενες τύπου Flip-Flap. Οι πόρτες μπορεί να είναι χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες με χρήση μπουτόν ή ασύρματου χειριστηρίου.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα να τοποθετηθεί αεροκουρτίνα ή κουρτίνα από PVC υλικό με ανοξείδωτο οδηγό για την αποφυγή απώλειας της ψύξης με το άνοιγμα της πόρτας.

Τοποθετείται δάπεδο ενισχυμένο για να δέχεται μεγάλα φορτία 2000 Kg/m2. Είναι επικαλυμμένο με αντιολισθητικά μονωτικά φύλλα PLYWOOD με Φαινολική επίστρωση (Πιστοποιημένο & Εγκεκριμένο για Βιομηχανίες Τροφίμων).
Οι ψυκτικοί θάλαμοι συνδέονται με τον κατάλληλο ψυκτικό εξοπλισμό (αεροψυκτήρα, ψυκτικό μηχάνημα) και με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρικός πίνακας) κατασκευασμένο με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και με υλικά γνωστών οίκων.

Ο Ψυκτικός εξοπλισμός προέρχεται από αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους όπως BITZER, L`UNITE, COPELAND, GUNTNER, KUBA,κα. Ο ψυκτικός θάλαμος παραδίδεται στον πελάτη σε πλήρη και άριστη λειτουργία. To πιστοποιούν οι πελάτες μας.

Ψυκτικοί θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης/τούνελ

Κατασκευάζονται με βιομηχανικά θερμομονωτικά πάνελς πολυουρεθάνης τύπου σάντουιτς με δυνατότητα αυξομείωσης των διαστάσεών τους. Οι ψυκτικοί θάλαμοι τούνελ είναι ιδανικοί για αποθήκευση προιόντων σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (έως -400C)

Επένδυση χώρων με πανελ

Μελέτη κατασκευών με πρώτη ύλη το πάνελ πολυουρεθάνης, όπως επένδυση εργαστηρίων τροφίμων με πάνελ για την ορθή τήρηση των υγειονομικών κανονισμών .

  • Επενδύσεις εργαστηρίων με πάνελ

Η εταιρεία αναλαμβάνει την επένδυση εργαστηρίων και βιομηχανιών τροφίμων με πάνελ πολυουρεθάνης για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών που αφορούν την παραγωγή προϊόντων τροφίμων, βάση προτύπων ελέγχου.

Επιπλέον προσφέρει μόνωση στο χώρο για την επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας στο χώρο παραγωγής. Η επένδυση γίνεται με βιομηχανικά θερμομονωτικά πάνελς πολυουρεθάνης τύπου σάντουιτς. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ)=0,34 kcal/m h c

Τα ελασματόφυλλα αποτελούνται από γαλβανισμένη βαμμένη λαμαρίνα λευκού χρώματος με επικάλυψη προστατευτικού για τη μεταφορά φίλμ . Το πάχος των panels για την επένδυση είναι 40 mm.

Πόρτες Εργαστηρίων
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ
– Προφίλ φύλλου πόρτας από αλουμίνιο – πάχος 40mm
– Φύλλο πόρτας βαμμένη λαμαρίνα RAL 9010
– Μεντεσέδες βαρέως τύπου μέσα στη κάσα της πόρτας με stop στις 90ο
– Oblo παράθυρο 25 x 75 cm
– Ανοξείδωτη προστασία στο κάτω μέρος της πόρτας ύψους 30 cm
– Κάσα και κόντρα κάσα προφίλ αλουμινίου

Πόρτες Γραφείων – Αποδυτηρίων
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ STANDARD ΕΚΔΟΣΗ
– Προφίλ φύλλου πόρτας από αλουμίνιο – πάχος 40mm
– Φύλλο πόρτας βαμμένη λαμαρίνα RAL 9010
– Κλείστρο με κλειδαριά
– Μεντεσέδες αλουμινίου
– Κάσα και κόντρα κάσα αλουμινίου 40-60 mm